Filter

Bilder (alle)
Dokumenter (alle)

Kategorier

Grafisk profil (Alle)
Grafisk profil...
Illustrasjonsfoto (Alle)
Illustrasjonsfoto...
Kultur (Alle)
Kultur...
Næring (Alle)
Næring...
Opplæring (Alle)
Opplæring...
Plan og samfunn (Alle)
Plan og samfunn...
Politikk (Alle)
Politikk...
Samferdsle (Alle)
Samferdsle...
Tannhelse (Alle)
Tannhelse...
Tilsette (Alle)
Tilsette...

Sesong

Fotograf

 
  • H√•konshallen 15. oktober 2019
    Håkonshallen 15. oktober 2019

Håkonshallen 15. oktober 2019

Dokumentkode:SSF-05038  
Vestland fylkesting vart konstituert 15. oktober 2019. Same kveld var det ei høgtidleg markering i Håkonshallen for å markere starten på den nye fylkeskommunen. Her deltok det nyvalde fylkestinget, dei to fungerande fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane og ei rekke inviterte gjester. Til saman deltok over 200 gjester i feiringa.  
Geografi:Fylke: Hordaland
 Kommune: Bergen 1201
Kopirettigheter:Kan nyttast fritt.  
Kreditering:Foto: Vestland fylkeskommune  
Beskrivelse for synshemmedeOversiktsbilde frå Håkonhallen 15. oktober 2019, frå den høgtidelege markeringa av Vestland fylkeskommune.
Original:Jpeg 1000 x 667 (155 KB)

© 2001-2020