Filter

Bilder (alle)
Dokumenter (alle)

Kategorier

Grafisk profil (Alle)
Grafisk profil...
Illustrasjonsfoto (Alle)
Illustrasjonsfoto...
Kultur (Alle)
Kultur...
Næring (Alle)
Næring...
Opplæring (Alle)
Opplæring...
Plan og samfunn (Alle)
Plan og samfunn...
Politikk (Alle)
Politikk...
Samferdsle (Alle)
Samferdsle...
Tannhelse (Alle)
Tannhelse...
Tilsette (Alle)
Tilsette...

Sesong

Fotograf

 
  • Fylkesting Vestland
    Fylkesting Vestland

Fylkesting Vestland

Dokumentkode:SSF-05039  
Vestland fylkesting har 65 medlemmar og vart konstituert 15. oktober 2019. Same kveld var det ei høgtidleg markering i Håkonshallen for å markere starten på den nye fylkeskommunen. Her deltok det nyvalde fylkestinget, dei to fungerande fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane og ei rekke inviterte gjester.  
Geografi:Fylke: Hordaland
 Kommune: Bergen 1201
Kopirettigheter:Kan nyttast fritt.  
Kreditering:Foto: Vestland fylkeskommune  
Beskrivelse for synshemmedeFoto av festkledde politikarar i Vestland fylkesting i Håkonshallen 15. oktober 2019.
Original:Jpeg 1000 x 505 (151 KB)

© 2001-2020