Filter

Bilder (alle)
Dokumenter (alle)

Kategorier

Grafisk profil (Alle)
Grafisk profil...
Illustrasjonsfoto (Alle)
Illustrasjonsfoto...
Kultur (Alle)
Kultur...
Næring (Alle)
Næring...
Opplæring (Alle)
Opplæring...
Plan og samfunn (Alle)
Plan og samfunn...
Politikk (Alle)
Politikk...
Samferdsle (Alle)
Samferdsle...
Tannhelse (Alle)
Tannhelse...
Tilsette (Alle)
Tilsette...

Sesong

Fotograf

 
  • Oda Medhus, Jon Askeland, Marthe Teigen Refsnes
    Oda Medhus, Jon Askeland, Marthe Teigen Refsnes

Oda Medhus, Jon Askeland, Marthe Teigen Refsnes

Dokumentkode:SSF0474  
Fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland, deltok på det første fylkesting for ungdom Vestland i Bergen 1. 3. november 2019. Der møtte han blant andre Marthe Teigen Refnes, som er leiar for ungdomspolitisk utval i Sogn og Fjordane, og Oda Medhus, som leiar ungdommens fylkesutval i Hordaland  
Geografi:Fylke: Hordaland
 Kommune: Bergen 1201
Kopirettigheter:Kan nyttast med kreditering  
Kreditering:Foto: Vestland fylkeskommune  
Beskrivelse for synshemmedeFoto av Jon Askeland, Marthe Teigen Refsnes og Oda Medhus.
Personer
Original:Jpeg 1000 x 585 (165 KB)

© 2001-2020