Filter

Bilder (alle)
Dokumenter (alle)

Kategorier

Grafisk profil (Alle)
Grafisk profil...
Illustrasjonsfoto (Alle)
Illustrasjonsfoto...
Kultur (Alle)
Kultur...
Næring (Alle)
Næring...
Opplæring (Alle)
Opplæring...
Plan og samfunn (Alle)
Plan og samfunn...
Politikk (Alle)
Politikk...
Samferdsle (Alle)
Samferdsle...
Tannhelse (Alle)
Tannhelse...
Tilsette (Alle)
Tilsette...

Sesong

Fotograf

 
  • Siste fylkesting for Sogn og Fjordane
    Siste fylkesting for Sogn og Fjordane

Siste fylkesting for Sogn og Fjordane

Dokumentkode:SSF-05068  
Det siste fylkestinget for Sogn og Fjordane fylkeskommune vart halde i Sogndal 10. desember 2019. Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes nytta høvet til å takka for seg og viste ei rekke bilete frå tida si i fylkestinget.  
Geografi:Fylke: Sogn og Fjordane
 Kommune: Sogndal 1420
Kopirettigheter:Kan nyttast fritt mot kreditering.  
Kreditering:Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune  
Fotograf:Birthe Johanne Finstad / Sogn og Fjordane fylkeskommune  
Beskrivelse for synshemmedeFoto av fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes på talarstolen i fylkestinget medan ho viser bilete av Ap-gruppa på storskjerm.
Original:Jpeg 5472 x 3648 (5 MB)

© 2001-2020