Retningslinjer

Vilkår:
 
Retningslinjene for bruk er oppgitt på kvart bilete.
 
Når ikkje anna er oppgitt, kan bileta frå denne databasen nyttast fritt til i samband med omtale av Sogn og Fjordane og aktiviteten til Sogn og Fjordane fylkeskommune og fylkespolitikken.
 
Bileta kan nyttast på alle flater, både digitalt og til trykk.
© 2001-2020